Classificeren met CAP-J

Let op: Deze inhoud wordt niet meer onderhouden en zal met ingang van 2025 niet meer beschikbaar zijn.

A100: Emotionele problemen

A101: Teruggetrokken gedragA102: AngstproblemenA102.x: AngststoornissenA103: StemmingsproblemenA103.x: StemmingsstoornissenA104: Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

A200: Gedragsproblemen

A201: Druk en impulsief gedragA201.x: Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis en stoornissen in de impulsbeheersingA202: Opstandig gedrag en/of antisociaal gedragA202.x: Gedragsstoornissen

A300: Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling)

A301: Problemen met de competentiebelevingA302: Problemen in de gewetensvorming/morele ontwikkelingA303: IdentiteitsproblemenA304.x: Dissociatieve stoornissenA305.x: PersoonlijkheidsstoornissenA306.x: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

A400: Gebruik van middelen/verslaving

A401: Problematisch gebruik van alcoholA401.x: Stoornis in alcoholgebruikA402: Problematisch gebruik van cannabisA402.x: Stoornis in cannabisgebruikA403: Problematisch gebruik van stimulantiaA403.x: Stimulantiumgerelateerde stoornissenA404: Problematisch gebruik van opiaten (heroïne)A404.x: Opioïdegerelateerde stoornissenA405: Problematisch gebruik van overige middelenA405.x: Stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middelA406: Problematisch afhankelijkheidsgedrag niet aan middelen gerelateerdA406.x: Niet-middelengerelateerde stoornissen

A500: Socialevaardigheidsproblemen

A501: SocialevaardigheidsproblemenA502: Problemen met communicatieve vaardighedenA502.x: Communicatiestoornissen

A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

A901: Rigiditeit in gedragA901.x: Neurobiologische ontwikkelingsstoornissenA902: Overmatige stressA902.x: Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissenA903: AutomutilatieA904: Andere problemen psychosociaal functioneren jeugdigeA904.x: Overige stoornissen gerelateerd aan psychosociaal functionerenA905: Problemen in de seksuele ontwikkelingA905.x: Seksuele en Genderidentiteitsstoornissen

D100: Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding

D101: Ontoereikende opvoedingsvaardighedenD102: Problemen met ondersteuning, verzorging en bescherming kinderenD103: Pedagogische onwilD104: Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpakD105: Problematische gezinscommunicatie

D200: Problemen in de ouder-kindrelatie

D201: Gebrek aan warmte in ouder-kindrelatieD202: Symbiotische relatie tussen ouder en jeugdigeD203: Jeugdige in de rol van ouder (parentificatie)D204: Vijandigheid tegen of zondebok maken van jeugdige door de ouderD205: Problemen in de loyaliteit van jeugdige aan ouderD206: Problemen in de hechting van jeugdige aan ouderD206.x: Aan hechting gerelateerde stoornisD207: GeneratieconflictD208: Problemen door religieuze en/of culturele verschillen tussen ouder en jeugdigeD209: Mishandeling ouder door jeugdigeD210: Jeugdige weggelopen van huisD211: Jeugdige weggestuurd door ouders

D300: Verwaarlozing, lichamelijke/psychische mishandeling, incest, seksueel misbruik van de jeugdige in het gezin

D301: Jeugdige slachtoffer verwaarlozingD302: Jeugdige slachtoffer mishandelingD303: Jeugdige slachtoffer seksueel misbruik

D400: Instabiele opvoedingssituatie

D401: Problemen bij scheiding oudersD402: Problemen met omgangsregelingD403: Problemen met acceptatie van kinderbeschermingsmaatregelD404: Problemen die gepaard gaan met het samengaan van twee gezinnen / samengestelde gezinnenD405: Problematische relatie tussen oudersD406: Problematische relatie van jeugdige met partner opvoederD407: Problematische relatie (stief)broers/zussen

D500: Problemen van ouder

D501: Negatieve jeugdervaring/traumatische ervaring ouderD502: Problemen met werkloosheid ouderD503: Problemen bij zwangerschap of bevallingD504: Moeilijke start ouderschapD505: Gezondheidsproblemen of handicap/invaliditeit ouderD506: Antisociaal gedrag ouderD507: Gebruik van middelen/verslaving ouderD508: Pleger seksueel misbruikD509: Overmatige stress ouderD510: Psychische/psychiatrische problematiek ouder

D600: Problemen van ander gezinslid

D601: Gezondheidsproblemen of handicap/invaliditeit ander gezinslidD602: Antisociaal gedrag ander gezinslidD603: Gebruik van middelen / verslaving ander gezinslidD604: Psychische/psychiatrische problematiek ander gezinslid

D700: Problemen in het sociaal netwerk gezin

D701: Problemen in de familierelaties (niet het gezin)D702: Gebrekkig sociaal netwerk gezin

D800: Problemen in omstandigheden gezin

D801: Problemen met huisvestingD802: Financiële problemenD803: Problemen met hulpverleners of (vertegenwoordigers) van instantiesD804: Problematische maatschappelijke positie gezin, onder meer als gevolg van migratie

D900: Overige problemen gezin en opvoeding

D901: Andere problemen gezin en opvoeding

Foto Ike van der Schoor

Ike van der Schoor

senior medewerker inhoud