C105.x: Problemen verbandhoudend met benedennormale intelligentie

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As C: Cognitieve ontwikkeling en vaardigheden jeugdige
  • C100: Problemen in de cognitieve ontwikkeling

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
C105.01 Verstandelijke beperking licht 317 F70
C105.02 Verstandelijke beperking matig 318.0 F71
C105.03 Verstandelijke beperking ernstig 318.1 F72
C105.04 Verstandelijke beperking zeer ernstig 318.2 F73
C105.05 Globale ontwikkelingsachterstand 315.8 F88
C105.06 Ongespecificeerde verstandelijke beperking 319 F79