C102: Aandachtsproblemen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As C: Cognitieve ontwikkeling en vaardigheden jeugdige
  • C100: Problemen in de cognitieve ontwikkeling

Kenmerken

Bij deze problematiek is er sprake van ongepast ongeconcentreerd gedrag dat niet bij het ontwikkelingsniveau past. De aandachtsproblemen zijn niet omgevingsgestuurd of situatiegebonden. Er is sprake van een kindeigen factor; de problemen komen in alle leefgebieden voor. Er is sprake van een beperking in het functioneren van de jeugdige of van lijdensdruk. Er is echter (nog) geen sprake van een significante beperking in het functioneren van de jeugdige. De lijdensdruk kan worden ervaren door de jeugdige zelf, door zijn ouders of door iemand uit de omgeving (bijvoorbeeld een leerkracht).

Kenmerken kunnen zijn:

  • niet gedurende langere tijd de aandacht bij taken of spel kunnen houden
  • van de ene bezigheid op de andere overgaan zonder de eerste bezigheid af te maken
  • dingen kwijtraken
  • moeite hebben met het organiseren van activiteiten en taken
  • het vermijden van taken die een langere inspanning vragen (denk bijvoorbeeld aan huiswerk)
  • vergeetachtig zijn.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Aandachtsproblemen moeten onderscheiden worden van:

  • ongeconcentreerd gedrag dat kan worden gezien als leeftijdsadequaat gedrag voor jonge kinderen (peuters en kleuters)
  • ongeconcentreerd gedrag na een ingrijpende gebeurtenis. Het ongeconcentreerde gedrag is gerelateerd aan de meegemaakte gebeurtenis en is tijdelijk van aard.