C101.x: Leerstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As C: Cognitieve ontwikkeling en vaardigheden jeugdige
  • C100: Problemen in de cognitieve ontwikkeling

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
C101.01 Specifieke leerstoornis met beperkingen in het lezen 315.00 F81.0
C101.02 Specifieke leerstoornis met beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 315.2 F81.81
C101.03 Specifieke leerstoornis met beperkingen in het rekenen 315.1 F81.2