B901.x: Ziekte en met gezondheid verband houdende problemen (ICD-10)

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As B: Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige
  • B900: Overige problemen lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
B901.01 Complicaties bij zwangerschap, geboorte en kraambed 630-676 O00-O99
B901.02 Verwondingen en vergiftigingen 800-999 S00-T98
B901.03 Externe oorzaken van verwondingen en aanvullende classificatie   E en V codes; V01-Y98