B901: Andere problemen lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige