B306.x: Somatische symptoonstoornis en aanverwante stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As B: Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige
  • B300: Aan lichamelijke functies gerelateerde klachten

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
B306.01 Somatisch symptoomstoornis 300.82 F45.1
B306.02 Ziekteangststoornis 300.7 F45.21
B306.03 Conversiestoornis, (functioneel neurologisch symptoomstoornis) 300.11 F44.x
B306.04 Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden 316 F54
B306.05 Nagebootste stoornis 300.19 F68.1
B306.06 Andere gespecificeerde somatisch symptoomstoornis of verwante stoornis 300.89 F45.8
B306.07 Ongespecificeerde somatisch symptoomstoornis of verwante stoornis 300.82 F45.9