B302.x: Voedings- en eetstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As B: Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige
  • B300: Aan lichamelijke functies gerelateerde klachten

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
B302.01 Pica 307.52 F98.3
B302.02 Ruminatiestoornis 307.53 F98.21
B302.03 Voedselallergie   T78.x
B302.04 Vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis 307.59 F50.8
B302.05 Anorexia nervosa 307.1 F50.x
B302.06 Boulimia nervosa 307.51 F50.2
B302.07 Eetbuistoornis (vreetbuien zonder overgeven) 307.51 F50.8
B302.08 Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis 307.59 F50.8
B302.09 Ongespecificeerde voedings- of eetstoornis 307.50 F50.9