B105.x: Ziekte en met gezondheid verband houdende problemen (ICD-10)

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As B: Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige
  • B100: Lichamelijke ziekte, aandoening of handicap

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
B105.01 Diabetes mellitus   E10-E14
B105.02 Epilepsie   G40
B105.03 Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 001-139 A00-B99
B105.04 Nieuwvormingen 140-239 C00-D48
B105.05 Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen 240-279 E00-E90
B105.06 Aandoeningen van het bloed en bloedvormende organen 280-289 D50-D89
B105.07 Aandoeningen van het zenuwstelsel 320-359 G00-G99
B105.08 Aandoeningen van de zintuigen 360-359 H00-H95
B105.09 Hart- en vaatziekten 390-459 I00-I99
B105.10 Aandoeningen van het ademhalingsstelsel 460-519 J00-J99
B105.11 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel 520-579 K00-K93
B105.12 Aandoeningen van het genitale stelsel 580-629 N00-N99
B105.13 Aandoeningen van de huid en onderliggend weefsel 680- 709 L00-L99
B105.14 Aandoeningen van bot- en spierstelsel en verbindend weefsel 710-739 M00-M99
B105.15 Congenitale afwijkingen 740-759 Q00-Q99
B105.16 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd 780-799 R00-R99