B104.x: Motorische stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As B: Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige
  • B100: Lichamelijke ziekte, aandoening of handicap

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
B104.01 Coördinatieontwikkelingsstoornis 315.4 F82
B104.02 Stereotiepe bewegingsstoornis 307.3 F98.4