A905.x: Seksuele en genderidentiteitsstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A905.01 Exhibitionismestoornis 302.4 F65.2
A905.02 Fetisjismestoornis 302.81 F65.81
A905.03 Frotteurismestoornis 302.89 F65.81
A905.04 Pedofiele stoornis 302.2 F65.4
A905.05 Seksueel-masochismestoornis 302.83 F65.51
A905.06 Seksueel-sadismestoornis 302.84 F65.52
A905.07 Transvestiestoornis 302.3 F65.1
A905.08 Voyeurismestoornis 302.82 F65.3
A905.09 Ongespecificeerde parafiele stoornis 302.9 F65.9
A905.10 Genderdysforie bij kinderen 302.6 F64.2
A905.11 Andere gespecificeerde genderdysforie 302.6 F64.8
A905.12 Ongespecificeerde genderdysforie 302.6 F64.9