A905: Problemen in de seksuele ontwikkeling

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

Dit is een verwijsrubriek

Hieronder is terug te vinden bij welke rubriek de verschillende soorten problemen rond de seksuele ontwikkeling zijn terug te vinden.

Als er sprake is van kindproblematiek (as A) dan dienen zowel de rubriek op de A-as, als de verwijsrubriek (A905) geclassificeerd te worden.

Als het gaat om problemen in het gezin of de omgeving (assen D en E) dient alleen de rubriek waarnaar verwezen wordt geclassificeerd te worden.

Kijk bij de genoemde problemen als het gaat om:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jeugdige

202: Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag

Seksverslaving

A406: Problematisch afhankelijkheidsgedrag niet aan middelen gerelateerd

Problemen met de seksuele geaardheid

A303: IdentiteitsproblemenD701: Problemen in de familierelaties (niet het gezin)E202: Problemen met verliefdheid/liefde en relaties

Seksueel misbruik

D303: Jeugdige slachtoffer seksueel misbruikD508: Pleger seksueel misbruikE306: Jeugdige slachtoffer mishandeling buiten het gezin

Cultuur- of omgevingsgebonden problemen op het gebied van seksualiteit

D207: GeneratieconflictD501: Negatieve jeugdervaring / traumatische ervaring ouderD602: Antisociaal gedrag ander gezinslidE205: Risicovolle vriendenkring (antisociaal gedrag, gebruik middelen)E304: Problematische maatschappelijke positie jeugdige, onder meer als gevolg van migratie

Seksueel probleemgedrag als symptoom

Bijvoorbeeld dwangmatig beleven van seksuele fantasieën en gedachten:

A102: Angstproblemen

Bijvoorbeeld seksueel ageergedrag:

A104: Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen