A904.x: Overige stoornissen gerelateerd aan psychosociaal functioneren

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A904.01 Obsessieve-compulsieve stoornis 300.3 F42
A904.02 Stoornis van Gilles de la Tourette 307.23 F95.2
A904.03 Persisterende (chronische) motorische of vocale ticstoornis 307.22 F95.2
A904.04 Voorlopige ticstoornis 307.21 F95.0
A904.05 Andere gespecificeerde ticstoornis 307.20 F95.8
A904.06 Ongespecificeerde ticstoornis 307.20 F95.9