A902.x: Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A902.01 Posttraumatische stressstoornis 309.81 F43.10
A902.02 Acute stressstoornis 308.3 F43.0
A902.03 Aanpassingsstoornis 309.xx F43.xx
A902.04 Andere gespecificeerde psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornis 309.89 F43.8
A902.05 Ongespecificeerde psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornis 309.9 F43.9