A902: Overmatige stress

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

Kenmerken

Stress is een lichamelijke spanning die ook kan voorkomen bij jeugdigen. Alles wat het leven of de dagelijkse routine van een jeugdige positief of negatief beïnvloedt, veroorzaakt stress. Iets wat een jeugdige zich inbeeldt, veroorzaakt evenveel stress als iets wat echt speelt. Stress wordt pas ongezond als het gevoel bestaat dat de situatie niet goed te beheersen is of wanneer de jeugdige niet goed reageert op opwinding. Als dat gebeurt, kunnen er allerlei lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Stress bij jeugdigen uit zich vaak in:

  • slaapproblemen
  • angstig zijn
  • veel huilen
  • teruggetrokken gedrag
  • niet buiten willen spelen
  • vernielzucht
  • spijbelen.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Te veel stress kan op den duur leiden tot overspannenheid. Indien deze overspannenheid genegeerd wordt, kan deze ontaarden in een burn-out. Bij een burn-out is de overbelasting dermate groot dat rust alleen niet helpt om de balans terug te vinden. Een burn-out kan leiden tot psychische problemen. Wanneer deze problemen langdurig aanhouden, kan dit leiden tot de ontwikkeling van een stoornis (beschreven in de DSM 5).