A901.x: Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A900: Overige psychosociale problemen jeugdige

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A901.01 Autismespectrumstoornis 299.00 F84.0
A901.02 Andere gespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis 315.8 F88
A901.03 Ongespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis 315.9 F89