A502.x: Communicatiestoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A500: Socialevaardigheidsproblemen

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A502.01 Taalstoornis 315.32 F80.2
A502.02 Spraakklankstoornis 315.39 F80.0
A502.03 Stoornis in de spraakvloeiendheid ontstaan in de kindertijd (ontwikkelingsstotteren) 315.35 F80.81
A502.04 Sociale (pragmatische) communicatiestoornis 315.39 F80.89
A502.05 Ongespecificeerde communicatiestoornis 307.9 F80.9