A404.x: Opioïdegerelateerde stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A400: Gebruik van middelen/verslaving

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A404.01 Stoornis in het gebruik van opioïde licht 305.50 F11.10
A404.02 Stoornis in het gebruik van opioïde matig 304.00 F11.20
A404.03 Stoornis in het gebruik van opioïde ernstig 304.00 F11.20
A404.04 Intoxicatie door een opioïde 292.89 F11.xxx
A404.05 Onttrekkingssyndroom van een opioïde 292.0 F11.23
A404.06 Andere stoornissen door een opioïde    
A404.07 Ongespecificeerde opioïdegerelateerde stoornis 292.9 F11.99