A403.x: Stimulantiumgerelateerde stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A400: Gebruik van middelen/verslaving

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A403.01 Stoornis in het gebruik van stimulantium licht 305.x F14.10;F15.10
A403.02 Stoornis in het gebruik van stimulantium matig 304.x F14.20;F15.20
A403.03 Stoornis in het gebruik van stimulantium ernstig 304.x F14.20;F15.20
A403.04 Intoxicatie door een stimulantium 292.89 F14.xxx;F15.xxx
A403.05 Onttrekkingssyndroom van een stimulantium 292.0 F14.23;F15.23
A403.06 Andere stoornissen door een stimulantium    
A403.07 Ongespecificeerde stimulantiumgerelateerde stoornis 292.9 F14.99;F15.99