A401.x: Stoornis in alcoholgebruik

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A400: Gebruik van middelen/verslaving

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A401.01 Stoornis in alcoholgebruik licht 305.00 F10.10
A401.02 Stoornis in alcoholgebruik matig 303.90 F10.20
A401.03 Stoornis in alcoholgebruik ernstig 303.90 F10.20
A401.04 Alcoholintoxicatie 303.00 F10.xxx
A401.05 Alcoholonttrekkingssyndroom 291.81 F10.xxx
A401.06 Andere stoornissen door alcohol    
A401.07 Ongespecificeerde alcoholgerelateerde stoornis 291.9 F10.99