A306.x: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A300: Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling)

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A306.01 Schizofrenie 295.90 F20.9
A306.02 Schizofreniforme stoornis 295.40 F20.81
A306.03 Schizoaffectieve stoornis 295.70 F25.x
A306.04 Waanstoornis 297.1 F22.00
A306.05 Kortdurende psychotische stoornis 298.8 F23
A306.06 Psychotische stoornis door en somatische aandoening 293.8x F06.x
A306.07 Psychotische stoornis door een middel/medicatie 291.9 292.9
A306.08 Katatonie bij een andere psychische stoornis 293.89 F06.1
A306.09 Katatone stoornis door een somatische aandoening 293.89 F06.1
A306.10 Ongespecificeerde katatonie 293.89 F06.1
A306.11 Andere gespecificeerde schizofreniespectrum - of andere psychotische stoornis 298.8 F28
A306.12 Ongespecificeerde schizofreniespectrum - of andere psychotische stoornis 298.9 F29