A305.x: Persoonlijkheidsstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A300: Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling)

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

Code CAP-J Stoornis DSM ICD
A305.01 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 301.0 F60.0
A305.02 Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 301.20 F60.1
A305.03 Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 301.22 F21
A305.04 Borderline persoonlijkheidsstoornis    
A305.05 Histrionische persoonlijkheidsstoornis 301.50 F60.4
A305.06 Narcistische persoonlijkheidsstoornis 301.81 F60.81
A305.07 Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 301.82 F60.6
A305.08 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 301.6 F60.7
A305.09 Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 301.4 F60.5
A305.10 Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis 301.89 F60.89
A305.11 Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis 301.9 F60.9