A304.x: Dissociatieve stoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A300: Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling)

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A304.01 Dissociatieve amnesie 300.12 F44.0
A304.02 Dissociatieve identiteitsstoornis 300.14 F44.81
A304.03 Depersonalisatie-/derealisatiestoornis 300.6 F48.10
A304.04 Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis 300.15 F44.89
A304.05 Ongespecificeerde dissociatieve stoornis 300.15 F44.9