A202.x: Gedragsstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A200: Gedragsproblemen

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A202.01 Normoverschrijdendgedragsstoornis   F312.x;F91.x
A202.02 Oppositioneel opstandige gedragsstoornis 313.81 F91.3
A202.03 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 301.7 F60.2
A202.04 Andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis 312.89 F91.8
A202.05 Ongespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis 312.9 F91.9