A201.x: Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis en stoornissen in de impulsbeheersing

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A200: Gedragsproblemen

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A201.01 Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) 314.xx F90.x
A201.02 Periodiek explosieve stoornis 312.34 F63.81
A201.03 Kleptomanie 312.32 F63.2
A201.04 Pyromanie 312.33 F63.1