A103.x: Stemmingsstoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A100: Emotionele problemen

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

 CAP-J Stoornis DSM ICD
A103.01 Depressieve stoornis 296.xx F32.x;F33.x
A103.02 Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis 296.99 F34.8
A103.03 Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) 300.4 F34.1
A103.04 Premenstruele stemmingsstoornis 625.4 N94.3
A103.05 Depressieve stemmingsstoornis door een middel/medicatie 291.xx;292.xx  
A103.06 Depressieve stemmingsstoornis door een somatische aandoening 293.83 F06.xx
A103.07 Andere gespecificeerde depressieve stemmingsstoornis 311 F32.8
A103.08 Ongespecificeerde depressieve stemmingsstoornis 311 F32.9
A103.09 Bipolaire I stoornis 296.xx F31.xx
A103.10 Bipolaire II stoornis 296.89 F31.81
A103.11 Cyclothyme stoornis 301.13 F34.0
A103.12 Bipolaire stemmingsstoornis door een middel/medicatie 291.x;292.x  
A103.13 Bipolaire stemmingsstoornis door een somatische aandoening 293.83 F06.xx
A103.14 Andere gespecificeerde bipolaire stemmingsstoornis 296.89 F31.89
A103.15 Ongespecificeerde bipolaire stemmingsstoornis 296.80 F31.89