A102.x: Angststoornissen

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As A: Psychosociaal functioneren jeugdige
  • A100: Emotionele problemen

Subrubrieken

Dit probleem is uit te splitsen in onderstaande subrubrieken. Beschrijvingen van deze stoornissen zijn hier niet opgenomen, maar zijn met vermelde codes te vinden in de International Classifica­tion of Diseases (ICD) en/of Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders (DSM).

CAP-J Stoornis DSM ICD
A102.01 Separatieangststoornis 309.21 F93.0
A102.02 Selectief mutisme 313.23 F94.0
A102.03 Paniekstoornis 300.01 F41.0
A102.04 Agorafobie (pleinvrees) 300.22 F40.00
A102.05 Specifieke fobie 300.29 F40.2
A102.06 Sociale angststoornis (sociale fobie) 300.23 F40.1
A102.07 Angststoornis door een middel/medicatie    
A102.08 Gegeneraliseerde angststoornis 300.02 F41.1
A102.09 Angststoornis door een somatische aandoening 293.84 F06.4
A102.10 Andere gespecificeerde angststoornis 300.09 F41.8
A102.11 Ongespecificeerde angststoornis 300.01 F41.9