Mijn kind heeft hulp nodig. Hoe laat ik mijn stem horen?

Als je kind hulp nodig heeft, wil je dat de hulp goed bij je kind past. Als ouder ken je je kind het beste en zie je hoe hij of zij zich gedraagt. Daarom wil je meedenken over welke hulp het beste aansluit bij jouw kind. Hoe laat je je stem horen?

Samen beslissen over hulp

Het is belangrijk en logisch om als ouder samen met je kind en de hulpverlener te beslissen over hulp voor je kind. Vooral als jouw kind jonger dan 16 jaar is. Goed contact met de hulpverlener is dan heel belangrijk. Je kunt veel zelf doen om je wensen naar voren te brengen.

Nadenken over je wensen voor de hulp

Het kan fijn zijn om voor een gesprek met een hulpverlener alvast te bedenken waar je het over wilt hebben en welke vragen je wilt stellen. Misschien vind je het fijn om iemand mee te nemen naar een gesprek, bijvoorbeeld een vriendin of een familielid. Ook kun je speciale wensen naar voren brengen, bijvoorbeeld voor een vrouwelijke of een islamitische hulpverlener.

Het is handig om vragen die je hebt ergens op te schrijven en mee te nemen, zodat je ze niet vergeet te stellen. Ook hierbij kun je thuis iemand vragen om je te helpen. Deze voorbeeldvragen kunnen je op weg helpen: 

 • Wat kan ik zelf al doen om mijn kind te helpen?
 • Mag mijn kind ook meebeslissen?

Ook over de hulp zelf kun je alvast nadenken: 

 • Wat zou je graag willen dat er verandert of verbetert bij je kind of in het gezin?
 • Aan aan welke hulp denk je zelf?
 • Wat past het beste bij je kind en jullie gezin?

Op de site 3goedevragen.nl vind je meer tips hoe je met je hulpverlener jouw keuzes voor hulp kunt bespreken. Met de volgende drie vragen kun je samen namelijk alle mogelijkheden goed op een rij zetten:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 
 • Wat betekent dat in mijn situatie? 

In gesprek met de hulpverlener

Als je iets wilt weten of iets niet begrijpt, vraag het dan aan de hulpverlener. Die kan je informeren over de verschillende hulpvormen en de voor- en nadelen ervan. Niet elke vorm van hulp past bij jouw kind of bij jullie gezin. Vertel daarom welke dingen belangrijk voor je zijn. Een hulpverlener weet dat niet altijd. Praat daar dus over.

En verder:

 • Vertel de hulpverlener dat je steeds samen wilt beslissen. Spreek af hoe je dat met elkaar doet.
 • Probeer open te staan voor adviezen van de hulpverlener. Misschien zijn het adviezen die je nog niet eerder hebt gehoord of geprobeerd. Toch kan het soms helpen om iets heel anders te doen dan wat je gewend bent.
 • Laat je mening horen en blijf dat doen. Zeg het bijvoorbeeld op tijd als je vindt dat een advies niet bij jou of je kind past. Bekijk samen met je hulpverlener wat daaraan te doen is. Of zeg het als je vindt dat de hulpverlener te weinig tijd voor je heeft of op een toon praat die je niet fijn vindt.
 • Vraag om informatiefolders of een website over de hulp. Dan kun je thuis alles op een rustig moment nog eens nalezen. Over grote beslissingen mag je nadenken. Die hoef je niet ter plekke te nemen.  
 • Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de voorgestelde hulp. Lees daarover meer op de pagina Wat te doen als ik het niet eens ben met de voorgestelde hulp?
 • Ook als je (tijdelijk) niet het gezag over je kind hebt, is het belangrijk dat je meedenkt en meebeslist over de hulp die je kind krijgt. Lees daarover meer op de pagina Wat kan ik doen als ik vragen heb over jeugdbescherming?
 • Deze Keuzehulp voor ouders bij beslissingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming kan je helpen om de keuze voor hulp te maken. Het zet alle mogelijkheden en voor- en nadelen op een rij.

De stappen om te beslissen over hulp

Beslissen over hulp zou in een aantal stappen moeten gebeuren die je hulpverlener ook kent. In elke stap is het belangrijk dat je er als ouder en kind bij betrokken bent:

 • Stap 1: Wat is jouw vraag of de vraag van je kind?
 • Stap 2: Is er verder onderzoek nodig?
 • Stap 3: Wat willen jullie bereiken?
 • Stap 4: Samen beslissen over de hulp.
 • Stap 5: Kunnen familie of vrienden helpen?
 • Stap 6: Evalueren van de hulp en samen beslissen of er nog verdere hulp nodig is.
 • Stap 7: Afronden van de hulp

Kijk op de onderstaande pagina's voor meer informatie over hulp voor bepaalde problemen die je kind kan hebben:

ADHDAngstDepressieGedragsproblemenHechtingsproblemenMiddelenmisbruik en verslavingPestenSeksueel grensoverschrijdend gedrag

Richtlijn samen beslissen over passende hulpWegwijzer voor ouders met een kind dat zich anders gedraagt

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders