Wanneer is angst een probleem?

Ieder kind is wel eens bang. Meestal kan dat geen kwaad. Angsten horen bij de normale ontwikkeling van kinderen. Door het ervaren van angsten leren ze ermee te leven en groeien ze over die angsten heen. Maar als angst bij kinderen te vaak voorkomt, te lang duurt of te heftig is, wordt de angst misschien een probleem.

Normale angst

Het is normaal dat kinderen en jongeren angsten hebben. Zo is het voor jonge kinderen heel normaal om bang te zijn in het donker of voor spoken en monsters onder het bed. Voor oudere kinderen is het normaal om bang te zijn als er gevaar dreigt, bijvoorbeeld bij geweld, in het verkeer of tijdens het spelen.

Bij jongeren hebben angsten vaak te maken met wat leeftijdsgenoten van hen vinden. Ze zijn bijvoorbeeld bang om uitgelachen te worden. Ook kunnen jongeren zich veel zorgen maken over bijvoorbeeld natuurrampen of oorlog. Zulke angsten passen bij de leeftijd. Daarover hoef je je als ouder niet meteen zorgen te maken. Hoe je reageert is wel belangrijk om je kind met de angst te leren omgaan.

Is je kind angstig? Lees dan wat je kunt doen als je kind bang is.

Problematische angst

Angst kan een probleem worden als je kind er in het dagelijks leven last van heeft. Je kunt dit merken aan opvallende reacties in gewone situaties. Bijvoorbeeld als je kind zo bang is dat het niet meer naar school durft.

Angst kan zich ook uitbreiden naar meer situaties. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je kind niet alleen bang is om naar school te gaan, maar ook niet meer naar buiten durft. Als de angst het leven van je kind echt verstoort, is er misschien sprake van een angststoornis.

Kinderen die zich eenzaam en sociaal geïsoleerd voelen, zijn ook kwetsbaarder om gedachtes over zelfdoding te ontwikkelen. Ben je bang dat dit bij jou kind aan de hand is? Lees dan verder op de pagina Wat als mijn kind suïcidale gedachten heeft?

Herkennen van problematische angst

Wil je weten of je kind echt een angstprobleem heeft? Zoek dan uit waarom je kind bang is en hoe sterk die angst is. Bij problematische angst zie je het volgende gebeuren:

  • De angst blijft bestaan, terwijl de reden al een tijd weg is. Bijvoorbeeld als je kind na een paar uur nog steeds erg overstuur is van de ongevaarlijke hond van de buren, terwijl die allang weg is.
  • Je kind is angstig in meerdere situaties en wil bijvoorbeeld niet naar school, naar de sportclub of met vrienden spelen.
  • Je gezin kan door de angst van je kind bepaalde alledaagse activiteiten niet meer doen, zoals naar de film of naar een pretpark gaan.
  • Je kind is angstig voor iets dat niet echt gevaarlijk is. Bijvoorbeeld voor alles wat vies is of voor drukke plekken.

Denk je dat de angst het dagelijks leven van je kind verstoort? Dan kun je altijd om hulp te vragen, ook als je twijfelt. Je kunt het bijvoorbeeld bespreken met je huisarts. Die kan je adviezen geven of doorsturen naar een specialist.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders