Hoe kan ik iemand met angst helpen?

Iemand die erg angstig is, kan daar veel last van hebben. Hoe kun je een vriend of vriendin, een familielid of klasgenoot die erg angstig is, helpen? Hoe begin je een gesprek hierover? En wat kun je daarna voor iemand betekenen?

Open het gesprek

Als je iemand kent met angstklachten is het begrijpelijk dat je wilt helpen. Maar dat is niet altijd wat die persoon nodig heeft. Probeer daarom eerst uit te vinden of iemand op zoek is naar een luisterend oor.

Je kunt het gesprek daarover op verschillende manieren openen. Vraag bijvoorbeeld hoe iemand zich voelt en zeg dat je je zorgen maakt. Het helpt vaak om dat gesprek tijdens een activiteit te beginnen, zoals tijdens een wandeling of tijdens het koken. Dan hebben jullie ook iets anders te doen en voelt het misschien minder spannend.

Hulp zoeken

Als iemand met jou over angstklachten kan praten, lucht dat misschien al erg op. Maar als de klachten blijven bestaan, kan het nodig zijn om hulp te zoeken. Meestal begint dat bij de huisarts of bij een jongerenloket in de omgeving.

Een huisarts kan de angstklachten inschatten en verwijzen naar een psycholoog of andere hulpverlener. Je kunt iemand helpen met het voorbereiden van het gesprek met de huisarts of een hulpverlener als dat nodig is. Bespreek bijvoorbeeld samen de volgende vragen:

 • Wat is belangrijk voor je?
 • Wat wil je graag veranderen?
 • Wat heb je daarvoor nodig?

Online hulp

Wil iemand om wie je je zorgen maakt niet over angstklachten praten? Misschien heeft die persoon dan wel iets aan de volgende websites:

 • Brainwiki 
  Een website voor jongeren met onderwerpen als: Wat is een angststoornis? Hoe weet je of je een angststoornis hebt? Welke behandelingen zijn er? Ook staan op de site ervaringen van jongeren met angstklachten. En er is een overzicht van organisaties waar iemand terecht kan voor hulp of een luisterend oor via chat, mail of telefoon.
 • Stopjeangst.nl 
  Gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan een psychotherapeut via email, zelftesten doen over angst, faalangst, dwang en lichaamsbeleving. Met een forum. 
 • Mindyoung.nl 
  Het platform voor en door jongeren met onder andere ervaringsverhalen.
 • Wijzijnmind.nl
  Informatie over allerlei psychische problemen. Ook kun je er terecht voor online hulp en advies door een hulpverlener. En het is mogelijk ervaringen te delen met andere jongeren. 
 • Adfstichting.nl 
  Deze stichting biedt hulp aan mensen die hinder ondervinden van angsten of lijden aan een angststoornis. 
 • Pratenonline.nl 
  Kortdurende chattherapie.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren