Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Media en kinderen met een LVB

Op het gebied van mediagebruik vormen kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een kwetsbare groep. Kinderen met een LVB ervaren diverse hindernissen bij het gebruik van (nieuwe) media. Dit kan variëren van een lager taalbegrip tot een verminderd besef van normen en waarden. Ook kunnen deze kinderen meer moeite hebben om hun impulsen te beheersen, wat verslavingsgevoeligheid voor het gebruik van internet en sociale media in de hand kan werken. De auteurs analyseren in dit rapport wat nodig is om kinderen met een licht verstandelijke beperking beter te betrekken bij mediawijsheid.

De auteurs gaan in op de volgende vragen :

  • Welke materialen, producten en diensten zijn er specifiek voor het begeleiden van kinderen met een LVB
  • Welke 'algemene' materialen, producten en diensten kunnen geschikt gemaakt worden voor het begeleiden van kinderen met een LVB
  • Welke concrete behoeftes leven er onder begeleiders en docenten van kinderen met een LVB
  • Sluiten de beschikbare materialen aan op de genoemde behoeftes

Het NJi voerde dit onderzoek uit in opdracht van Mediawijzer.net.


Titel:
Media en kinderen met een LVB
Auteur:
Vergeer, M., P. Nikken
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
33 pagina's
Media en kinderen met een LVB

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies