• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Gedragsproblemen

Risicofactoren

Meestal is er niet één oorzaak van gedragsproblemen aan te wijzen, maar gaat het om een samenspel van verschillende factoren. Wanneer factoren een bedreiging zijn voor een goede ontwikkeling zijn het risicofactoren. Bieden ze kinderen en jongeren juist bescherming, dan noemen we ze beschermende of protectieve factoren. Kinderen krijgen problemen wanneer de beschermende factoren onvoldoende tegenwicht bieden aan de risicofactoren. De kans om problemen te krijgen wordt groter als verschillende risicofactoren elkaar gelijktijdig of achtereenvolgens versterken.

Ontwikkeling

Los van risicofactoren en beschermende factoren kan gedrag zelf ook weer een aanzet zijn tot ergere gedragsproblemen en -stoornissen. In de literatuur zijn verschillende modellen te vinden van problematische ontwikkeling van gedrag. Voorbeelden hiervan zijn de kinderen die op jonge leeftijd veel negatief gedrag vertonen en die zich tijdens hun puberteit of als volwassene antisociaal gedragen. Een aantal van deze ontwikkelingspaden zijn beschreven in De ontwikkeling van gedragsstoornissen

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van kinderen en risicofactoren voor een problematische ontwikkeling vindt u in: De ontwikkeling van kinderen 

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge  Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies