Autisme

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

I. van Berckelaer-Onnes, P. Anzion, H. Sinnema en G. van de Glind

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Deze richtlijn beschrijft de fasen van vroege signalering en begeleiding van autismespectrumstoornissen (ASS) bij jeugdigen van 0-19 jaar. Het doel van de richtlijn is om jgz-professionals handvatten te geven voor de samenwerking met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners, zoals huisartsen/praktijkverpleegkundigen, kinderartsen/kinderverpleegkundigen en de jeugd-ggz bij de signalering, begeleiding en een toeleiding naar verdere diagnostiek. De richtlijn bestaat uit een systematische analyse van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de vertaling daarvan naar praktische toepasbaarheid en is ontwikkeld door een samengestelde werkgroep voor professionals in de jgz. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals werkzaam in de jgz.

Auteurs:

P.F. Schothorst, H. van Engeland, R.J. van der Gaag et al.

Autorisatie:

Commissie Kwaliteitszorg (ckz) NVvP

In beheer bij:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Voor Autisme geldt nu de Zorgstandaard Autisme. De richtlijn over dit onderwerp uit 2009 is daarmee vervallen.

Auteurs:

Ontwikkeld door Akwa GGZ

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Akwa GGZ

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, de communicatie en de verbeelding.  Het doel van deze zorgstandaard is cliënten, hun naasten en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg inzicht te bieden in de inhoud en organisatie van zorg voor mensen met ASS. Daardoor zijn zij beter in staat keuzes te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming. De standaard biedt een breed gedragen kwaliteitskader dat professionals, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van ASS. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Jenny ter Wee is contactpersoon.

Foto Jenny ter Wee

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies