185 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 185

 • 'Beleid nodig voor jonge daders misbruik'

  Nieuws uit het jeugdveld

  Om seksueel kindermisbruik door jonge daders te voorkomen is het belangrijk dat er beleid komt voor de ontwikkeling van gezond seksueel gedrag.

 • Betere vve voor meer kansengelijkheid

  Nieuws uit het jeugdveld

  Het doel van het programma Ontwikkeling jonge kind van minister Dijkgraaf is om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten.

 • Meer kinderen krijgen deeltijdpleegzorg

  Nieuws uit het jeugdveld

  Het aantal kinderen dat deels thuis woont en deels in een pleeggezin nam toe: 24 procent van de nieuwe instroom was deeltijdpleegzorg.

 • 'Herzie hervormingsplan kinderopvang'

  Nieuws uit het jeugdveld

  Het kabinetsplan voor de hervorming van de kinderopvang leidt er nauwelijks toe dat ouders meer gaan werken, zeggen het SCP en CPB.

 • Regelen zorg in onderwijs eenvoudiger

  Nieuws uit het jeugdveld

  De wet- en regelgeving rondom zorg in onderwijstijd wordt aangepast om de financiering voor leerlingen in het speciaal onderwijs eenvoudiger te organiseren.

 • Samenwerken bij kindermishandeling

  Nieuws van het NJi

  De Frustratiewijzer geeft tips en informatie om vastgelopen processen in de samenwerking rond kindermishandeling weer op gang te krijgen.

 • Kinderopvang pleit voor prijsplafond

  Nieuws uit het jeugdveld

  De Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang pleit voor een prijsplafond, vanwege het risico dat de prijs gaat stijgen.