Jongens willen anonieme hulp na misbruik

Anonieme online hulpverlening werkt drempelverlagend voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld of seksuele uitbuiting. Dat blijkt uit onderzoek van expertise- en behandelcentrum Fier.

De chatmedewerkers van de online hulverleningstool Chat met Fier voerden tussen januari 2018 en december 2020 gesprekken met 381 jongens en mannen die seksueel geweld hadden meegemaakt of daar op dat moment mee te maken hadden. De helft sprak op de chat voor het eerst over hun ervaringen met seksueel geweld. De slachtoffers delen hun verhaal liefst anoniem, vanwege de taboes en stigma's waar zij als slachtoffer mee te maken hebben.  

Het onderzoek laat volgens Fier zien dat anonieme online hulpverlening deze slachtoffers een veilige plek biedt om hun verhaal te doen. De organisatie stelt dat het daarom belangrijk is om deze vorm van hulpverlening gericht onder de aandacht te brengen van deze specifieke doelgroepen. Het is goed om te benoemen dat zij hier terecht kunnen en wat deze hulpverlening voor hen kan betekenen.

Een derde van de jongensslachtoffers maakte langdurig misbruik mee. Vaak ging het hier om kindermisbruik. Bij ruim de helft van de slachtoffers die een ouder als pleger aanwezen, was dit een biologische, stief- of pleegmoeder. Dat is volgens de onderzoekers opvallend, omdat moeders in onderzoeken naar seksueel geweld vrijwel nooit naar voren komen als plegers. De kennis over deze dadergroep is daarom beperkt. Volgens Fier is er meer onderzoek nodig naar vrouwelijke plegers van seksueel geweld, met een specifieke focus op moeders als plegers.

Meer informatie

Bericht FierOnderzoek Jongensslachtoffers op Chat met Fier

Lees ook

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.