Juridische informatie: tools voor wijkteams

Hoe ga je als wijkteammedewerker zorgvuldig om met de privacy van gezinnen? Welke informatie kun je wel en niet uitwisselen met anderen als je het gezin wilt helpen? Wat zijn de juridische verschillen tussen gezag en voogdij?

Iedereen heeft recht op privacy. Ook in de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er bepaalde regels. In deze app van JeugdConnect vind je alles over het delen van informatie en de voorwaarden die daarvoor gelden. Belangrijk voor jezelf, maar ook voor jongeren met wie je in je werk te maken hebt. Met deze tool controleer je eenvoudig welke informatie je mag delen en met wie. De app is ook handig voor jongeren en ouders die vragen hebben over privacy. 

Naar de app 

Wil je meer weten over de juridische kant van relaties tussen ouders en kinderen en over onderwerpen als afstemming, gezag en ouderschap? Wil je bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen gezag en voogdij? In deze informatiesheet van VanMontfoort staat uitleg met voorbeelden over biologisch en juridisch ouderschap en over gezag, voogdij en omgang. Ook de rechten van ouders na een scheiding komen aan de orde. Zo vergroot je je eigen juridische kennis die je in het contact met ouders kunt gebruiken.

Naar de informatiesheet

Wil je weten welke gegevens over kinderen, jongeren en ouders je aan anderen mag doorgeven? Bijvoorbeeld in een casusoverleg of in contacten met de school over de jongere. Lees dan deze juridische informatiesheet van VanMontfoort over het delen van informatie. Daarin staat wanneer je toestemming van jongeren en ouders nodig hebt om hun gegevens door te geven. En ook wat het beroepsgeheim inhoudt en wanneer je zonder toestemming gegevens mag delen. Je kunt deze tool gebruiken als je wilt weten hoe het delen van informatie in de wet geregeld is. Ook kun je jongeren en ouders ermee informeren over hun rechten.

Naar de informatiesheet

Wordt de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd? Dan kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Deze informatiesheet geeft weer welke maatregelen de Nederlandse wet kent. De informatiesheet geeft uitleg over:

  • de rol van Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming
  • de (voorlopige) ondertoezichtstelling
  • de gezagsbeëindigende maatregel
  • voorlopige voogdij

Behalve om je eigen kennis over de maatregelen bij te spijkeren, kun je de informatiesheet ook gebruiken om ouders te informeren over de verschillende maatregelen en de rechten die zij hebben.

Naar de informatiesheet

Logo Wijkteams werken met jeugd

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is een samenwerking van het Nederlands Jeugd Instituut, MovisieKenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieLandelijk Kenniscentrum LVBVanMontfoort en PI Research.

Foto Wendy van de Kamp