Hoe kom ik tot een verantwoorde caseload voor het wijkteam?

Hoeveel gezinnen kan een wijkteamprofessional tegelijkertijd goed ondersteunen? Oftewel: wat is een passende caseload? Deze vraag leeft onder veel wijkteamprofessionals, managers en beleidsmakers. Daarop is geen kant-en-klaar antwoord te geven. Wel zijn er handvatten die helpen om gezamenlijk te komen tot een verantwoorde caseload en zo goede zorg te kunnen bieden.

Waarom een verantwoorde caseload?

Bij een verantwoorde caseload kunnen professionals hun taak uitvoeren en kwaliteit leveren, en is er ruimte voor reflectie en professionele ontwikkeling.

Hoe kom je samen tot een verantwoorde caseload?

Er bestaat geen formule om een verantwoorde caseload vast te stellen. Dat is niet voor niets: per gemeente verschillen de taken van het wijkteam, de verhoudingen binnen het lokale netwerk en de samenwerkingsafspraken met partners. Bovendien kan een hoeveelheid die vandaag haalbaar is, dat op een ander moment niet meer zijn. Uiteindelijk is het daarom vooral belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over wat in jullie gemeente de opdracht is van het wijkteam, welke externe factoren er spelen en welke caseload daarbij haalbaar en passend is.

Gebruik de handreiking Caseload voor lokale (wijk)teams

Lees het uitgebreide stappenplan in de handreiking Caseload voor lokale (wijk)teams en ga aan de slag met het bijbehorende werkpakket. Hieronder vind je een samenvatting van de stappen.

Voorbereiding

Denk na over wie het proces gaat begeleiden en wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens het doorlopen van de stappen. Besluit ook welke mensen je bij het proces betrekt en wie op welk moment meedenkt. Maak een goede planning, op basis van een reële inschatting van de tijdsinvestering. Het werkpakket biedt daarvoor ondersteunend materiaal.

Stap 1: Schets de situatie

In stap 1 verzamel je informatie en bepaal je je doelen. Je staat stil bij de bestaande situatie en de reden waarom jullie de caseload willen bepalen. Beschrijf welk doel jullie willen bereiken en wat jullie geleerd hebben van hoe het nu gaat.

Bepaal ook wie er belang hebben bij een verantwoorde caseload. Betrek hen in het traject voor caseloadbepaling, om draagvlak te krijgen. Denk aan wijkteammedewerkers, inwoners, maar ook zorgverzekeraars en de gemeente als opdrachtgever. Ga met hen in gesprek, bijvoorbeeld over wat zij belangrijk vinden rondom de caseload en welke kansen zij zien.

De context van de wijk of gemeente werkt door in wat een verantwoorde caseload is voor het wijkteam. Bijvoorbeeld de opdracht van de gemeente, de opbouw van het wijkteam en de doelgroepen in de wijk.

Een eerste indruk vanuit bestaande informatiesystemen is genoeg om een gesprek met elkaar aan te gaan. Bespreek of jullie de cijfers herkennen en kunnen verklaren. Wat vinden jullie ervan? En wat betekent het voor de situatie? Welke informatie geven deze gegevens voor het bepalen van een verantwoorde caseload?

Stap 2: Werk toe naar kaders voor een verantwoorde caseload

Stel je bijvoorbeeld de vraag welke werkwijze past bij de opdracht van het wijkteam. Vervolgens kijk je wat er bekend is over een caseload die past bij deze werkwijze. En welke andere factoren zijn van invloed op hoeveel casussen een professional op zich kan nemen? Denk aan de gezinssamenstelling van cliënten, stelselfactoren, randvoorwaarden om lekker te werken en teamfactoren. Op basis van de bevindingen stel je een bandbreedte vast voor de caseload.

Stap 3: Implementeer en evalueer

Stop niet bij het vaststellen van een bandbreedte van de caseload. Maak afspraken met elkaar over hoe jullie toewerken naar deze gewenste situatie. Dat is niet iets wat de individuele professional alleen kan. En wanneer willen jullie deze gewenste situatie bereiken? Besef hierbij dat anders gaan werken tijd kost. Verander afspraken dus niet te snel.

Tips

  • Stel geen caseloadnorm, maar geef een duidelijke opdracht en een daarbij passende formatie. Een norm houdt geen rekening met de diversiteit aan casussen.
  • Ga in gesprek over verschillen in beleving van werkdruk, accepteer verschillen daarin en faciliteer ook het onderling leren van professionals.
  • Anticipeer op wisselende instroom. Laat in drukke periodes andere taken liggen en pak die weer op in rustige periodes. Of zet formatie flexibel in door medewerkers die extra werken in drukke periodes later langer vakantie te laten nemen.

Alle pagina's over wijkteams

Naar het overzicht

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud