Wat kan ik doen als mijn kind spijbelt?

Spijbelen betekent dat leerlingen afwezig zijn zonder toestemming van school. Omdat jongeren onder de 18 en jongeren zonder startkwalificatie leerplicht hebben, mag spijbelen niet. Wat kun je doen als je kind toch spijbelt?

Wanneer spijbelt mijn kind?

Spijbelen betekent dat je kind zonder toestemming niet op school is. Kinderen kunnen ook geoorloofd afwezig zijn. Dat betekent dat de school toestemming heeft gegeven voor hun afwezigheid. Bijvoorbeeld als kinderen ziek zijn of naar de tandarts moeten.

Onderwijs volgen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en hun kansen in de toekomst. Omdat kinderen onder de 18 jaar en zonder startkwalificatie leerplicht hebben, mag spijbelen niet.

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een diploma mbo-niveau 2 of hoger, havo of vwo. Leerlingen van 16 tot 18 jaar vallen onder deze kwalificatieplicht. 

Lees voor meer informatie de onderstaande pagina's op Rijksoverheid.nl:
Leerplicht en kwalificatieplichtWaarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Wat als mijn kind een goede reden heeft om te spijbelen?

Kinderen kunnen om meerdere redenen spijbelen. Soms komt het voort uit opstandigheid. Kinderen willen bijvoorbeeld liever buitenspelen, shoppen of voetballen dan naar school gaan. De school bestraft dat gedrag met bijvoorbeeld nablijven of extra huiswerk. Maar er kunnen ook andere redenen zijn dat leerlingen spijbelen, bijvoorbeeld:

  • Je kind wordt gepest op school
  • Je kind heeft last van stress op school
  • Je kind moet thuis voor iemand zorgen als mantelzorger

Als een van deze redenen de oorzaak is van het spijbelen, dan heeft straffen met een maatregel geen zin om het te laten stoppen. Het is in zo'n geval belangrijk om in gesprek te gaan met professionals van de school. Dat kan bijvoorbeeld met de leerkracht of mentor van je kind of met de zorg- of verzuimcoördinator. Zij kunnen meedenken over een oplossing.

Op de pagina Risicofactoren en beschermende factoren voortijdig schoolverlaten en verzuim staan meer factoren die mee kunnen spelen bij spijbelen en verzuim.

Hoe kun je het beste omgaan met de verschillende redenen van spijbelen?

  • Ga in gesprek met je kind over het spijbelen. Waarom gaat je kind niet naar school? Probeer te achterhalen wat er aan de hand is. En wat de redenen zijn voor het spijbelen. Luister naar wat je kind vertelt en probeer begrip te tonen.
  • Leg uit wat de gevolgen van spijbelen kunnen zijn. Benadruk het belang van school.
  • Maak duidelijke afspraken met je kind over naar school gaan.
  • Bied ondersteuning aan je kind om de oorzaken van het spijbelen aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door hulp te zoeken bij de school of professionele hulpverlening.
  • Werk samen met de school om het spijbelen aan te pakken. Bespreek samen hoe je het beste kunt omgaan met het spijbelen. En welke stappen je samen kunt nemen om het te voorkomen.

Het is belangrijk om het spijbelen serieus te nemen. Probeer met de school samen te werken om het gedrag van je kind te veranderen. En de oorzaken ervan aan te pakken.

Wat doet de school als mijn kind spijbelt?

Als je kind spijbelt zal ook de school actie ondernemen. De school wil dat jouw kind zoveel mogelijk naar school komt. De leraar, mentor of verzuimcoördinator van de school zal met je kind in gesprek gaan. En contact zoeken met jou als ouder. Waarom is je kind afwezig geweest? Wat heeft jouw kind nodig om zoveel mogelijk naar school te komen?

Als je kind veel afwezig geweest is (meer dan 16 uur gemist binnen vier weken), dan moet de school de afwezigheid melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze instantie zorgt dat de melding terechtkomt bij een leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Welke maatregelen zijn er tegen spijbelen in het onderwijs?

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders