Sancties bij spijbelen

Het Digitaal Verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak. De leerplichtambtenaar maakt een proces-verbaal op als geen enkele maatregel van de school effect heeft gesorteerd.

Als een jongere, c.q. zijn ouders een proces-verbaal krijgen vanwege het schoolverzuim, wordt tevens de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. De raad doet onderzoek naar de situatie van kind en gezin en adviseert in haar rapportage over de straf en/of hulp die het beste past.

De officier van justitie en/of de rechter is degene die bepaalt of straf of hulp aan de orde zijn. Hij kijkt hierbij naar het advies van de raad. Wat voor soort straf of hulp de jongere krijgt, hangt af van de situatie. Dat kan (verplichte) begeleiding door de jeugdreclassering zijn, maar in veel gevallen wordt een taakstraf opgelegd. Dit kan een werk- en/of leerstraf zijn (zie verder Raad voor de Kinderbescherming). De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Bij overmatig spijbelgedrag door leerlingen van 16 en 17 jaar kan de leerplichtambtenaar een signaal afgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar alleen wanneer hij de overtuiging heeft dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect meer hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen.

DUO

Vincent Fafieanie