Samen met ouders het welbevinden van een kind stimuleren

Wanneer jij als leraar samen met de ouders betrokken bent bij de ontwikkeling van het kind, elkaar ondersteunt en wederzijds afstemt, dan heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Maar hoe kun je als leraar de samenwerking met ouders bevorderen? Een succesvolle samenwerking met ouders bestaat niet uit één onderdeel of handeling. Er zijn verschillende dingen die jij als leraar kunt doen om deze samenwerking te stimuleren.

Een uitnodigende houding hebben als leraar

De samenwerking met ouders kun je verbeteren door als leraar open en uitnodigend naar hen toe te zijn. Hierdoor kunnen ouders zich gewaardeerd en gezien voelen. Hier benoemen we een aantal manieren waarop je dit kan stimuleren:

 • Zorg ervoor dat je aan het begin van het schooljaar al contact hebt met ouders en niet pas op het moment dat er een probleem is. In het voortgezet onderwijs kan de mentor het eerste contact leggen.  
 • Laat het contact met ouders laagdrempelig en regelmatig zijn. Dit contact zorgt ervoor dat samenwerking makkelijker gaat wanneer er zorgen zijn.
 • Leer ouders kennen en luister naar hun ideeën, behoeften en zorgen.
 • Spreek duidelijk uit dat je de samenwerking en inbreng van ouders waardeert en belangrijk vindt.

Omgaan met diversiteit

Het kan een uitdaging zijn om als leraar om te gaan met ouders die bijvoorbeeld een andere achtergrond of gewoonten hebben. Soms zorgt dit ervoor dat leraren ouders onbewust meer op afstand houden. Voor een goede samenwerking is het belangrijk om culturele en andere verschillen te zien en te begrijpen. Hierdoor zal meer onderling begrip ontstaan. Onderstaande tips kunnen hierbij helpen:

 • Ga in gesprek met ouders om hen te leren kennen en stel vragen wanneer bepaalde dingen onbekend of nieuw voor je zijn.
 • Probeer je bewuster te worden van de onbewuste vooroordelen die je mogelijk hebt over bepaalde ouders.
 • Neem een open houding aan en ga in gesprek met ouders. Alleen zo zal er meer wederzijds begrip kunnen ontstaan. Dit komt de samenwerking tussen ouders en docenten ten goede.

Wil je meer weten over hoe je beter kunt aansluiten bij de leefwereld van ouders en kinderen, bekijk dan de pagina Hoe sluit je aan bij leefwereld en behoeften van ouders en kinderen?.

Ouders zien als waardevolle partners

Voor een succesvolle samenwerking is het nodig om ouders als belangrijke samenwerkingspartners te zien.

 • De expertise van ouders is net zo waardevol als jouw expertise. Besef en erken dit.
 • Focus op wat ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.
 • Moedig ouders aan te doen wat ze zelf kunnen en ondersteun ze waar nodig. Zo kunnen zij zich gelijkwaardige partners voelen in het onderwijsproces van hun kind.

Wil je meer weten over partnerschap met ouders? Lees de NJi-publicatie hierover.  

 • Beek, S., Rooijen, A. van, en Wit, C. de. (2007). Samen kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs. Den Haag: Q*Primair en 's Hertogenbosch: KPC Groep.
 • Haine-Schlagel, R., & Walsh, N. E. (2015). A review of parent participation engament in child and family mental health treatment. Clinical Child and Family Psychology Review, 18, 133 – 150.
 • Smit, F., Driessen, G. Sluiter, R. en Brus, M. (2007). Ouders, scholen en diversiteit. Ouderbetrokkenheid en – participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Partnerschap met ouders: Wat werkt. Nederlands Jeugdinstituut, 2017.
Vincent Fafieanie