Mijn kind is uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire heeft ervoor gezorgd dat gezinnen in de problemen kwamen en sommige kinderen uit huis zijn geplaatst. Voor zowel ouders als kinderen is dat heel ingrijpend. Waar kun je hulp krijgen en kan je kind weer thuis wonen?

Landelijk ondersteuningsteam

Je kunt je rechtstreeks melden bij het landelijk ondersteuningsteam voor hulp en ondersteuning, ook als je kinderen weer thuis wonen. Jij en je kind krijgen een procesbegeleider die veel ervaring heeft met gezinnen die complexe problemen of trauma hebben. Deze begeleider kan je bijvoorbeeld helpen een brief te schrijven of een gesprek voor te bereiden.

Wat doet het ondersteuningsteam nog meer voor je?

  • Ze luisteren en beantwoorden vragen van jou en je kind over een uithuisplaatsing.
  • Samen met jou kijken ze wat er is gebeurd rondom de uithuisplaatsing om zo een beeld te krijgen van de wensen en mogelijkheden.
  • Ze helpen je om het contact met je kind te herstellen of schakelen organisaties in die daarvoor nodig zijn.

Jij houdt altijd de controle. Het ondersteuningsteam steunt je zolang dat nodig is.

Gratis rechtsbijstand

Als ouder kun je gratis rechtsbijstand krijgen als je de uithuisplaatsing wil aanvechten. Je wordt geholpen door een gespecialiseerde advocaat. De beoordeling van de uithuisplaatsing blijft liggen bij de rechter. De regeling is 1 juni 2022 ingegaan. Meer hierover lees je op Rijksoverheid.nl: Extra ondersteuning gedupeerde ouders met uithuisgeplaatste kinderen.

Kan mijn kind weer thuis komen wonen?

Bij een vrijwillige uithuisplaatsing

Misschien heb je zelf voor een uithuisplaatsing gekozen omdat door de problemen de opvoeding te zwaar werd. Met de hulpverlening bespreek je hoe het gaat en wat de hulp heeft opgeleverd. Ook bespreek je of de situatie zo is verbeterd dat het thuis (weer) veilig is voor jouw kind en het zich daar goed kan ontwikkelen. En wat een goed moment is voor jouw kind om weer naar huis te gaan. Het kan zijn dat jullie daar verschillend over denken en misschien kom je hier samen niet uit. Dan kan de hulpverlener de Raad voor de Kinderbescherming vragen om de situatie te onderzoeken en een advies te geven.

Bij een gedwongen uithuisplaatsing

Het kan ook zijn dat een kinderrechter besloten heeft tot een uithuisplaatsing zonder dat je het hiermee eens was. Het is dan heel belangrijk dat je als ouder begrijpt waarom deze keuze gemaakt is.

Financiële problemen door de toeslagaffaire zouden nooit de enige reden mogen zijn geweest van de uithuisplaatsing. Wel kan het zo zijn dat geldproblemen voor veel stress in het gezin zorgden. Deze stress kan geleid hebben tot een onveilige thuissituatie. 

Zowel bij een vrijwillige als een gedwongen uithuisplaatsing:

  • is het belangrijk om regelmatig contact met je kind te houden. En soms is het juist beter om even afstand te nemen en het contact langzaam weer op te bouwen.
  • is het belangrijk dat je als ouder weet wat je kunt doen. Of wat er thuis moet veranderen om te zorgen dat jouw kind weer thuis kan komen wonen. Vraag aan jouw hulpverlener om hier samen een duidelijk plan voor te maken. 
  • kun je als ouder hulp krijgen om de situatie thuis te verbeteren. Misschien kunnen familie, buren of vrienden meehelpen en jou ondersteunen in dit proces.

Als jouw kind weer thuis komt wonen, dan verandert er opnieuw veel. Misschien hebben jullie hulp nodig om te wennen aan de nieuwe situatie.

Lees meer bij Kan mijn kind weer thuis komen wonen?

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders