Hoe komt de gemeente in contact met gedupeerden van de toeslagenaffaire?

De gemeente kan gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire ondersteunen. Gezinnen kunnen aangeven dat zij ondersteuning willen van de gemeente, maar gemeenten kunnen ook actief op zoek naar getroffen gezinnen.

Ondersteuning van de gemeente

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Bij de aanmelding als gedupeerde bij de Belastingdienst konden ouders aangeven of zij ondersteuning willen van de gemeente. Als zij hebben aangegeven dit te willen, ontvangt de gemeente de gegevens van de getroffenen. Met deze gezinnen kan de gemeente contact opnemen. Daarnaast kan de gemeente zelf actief op zoek gaan naar andere getroffenen.

Actief op zoek

Dit actief zoeken naar getroffenen kan lastig zijn. Sommige ouders hebben zich namelijk bewust niet gemeld bij de gemeente, vaak omdat zij wantrouwen hebben gekregen. Het zoeken naar deze ouders kan bijvoorbeeld via de wijkteams. Het is belangrijk dat de gemeente hulpverleners met een groot empathisch en verbindend vermogen klaar heeft staan. De hulpverlener moet de tijd kunnen nemen om zo het vertrouwen te herstellen.

Samen werken aan herstel

De Zolderkamer heeft een programma ontwikkeld voor gemeenten om met ouders samen te werken aan het herstel. Zij kunnen ook helpen met het ondersteunen van gemeenten in het vinden van gedupeerden. Hiervoor kun je contact opnemen met de Zolderkamer. Het doel van de Zolderkamer is om beleid en uitvoeringsprocessen te voeden zodat ze aansluiten op de levens en behoeften van de getroffen gezinnen. 

Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker