Hoe komt de gemeente in contact met gedupeerden van de toeslagenaffaire?

De gemeente kan gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire ondersteunen. Gezinnen kunnen aangeven dat zij ondersteuning willen van de gemeente, maar gemeenten kunnen ook actief op zoek naar getroffen gezinnen.

Ondersteuning van de gemeente

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Bij de aanmelding als gedupeerde bij de Dienst Toeslagen konden ouders aangeven of zij ondersteuning willen van de gemeente. Als zij dit wilden, ontvangt de gemeente de gegevens van de getroffenen. Met deze gezinnen kan de gemeente contact opnemen. Ook kan de gemeente zelf actief op zoek naar andere gedupeerde gezinnen.

Actief op zoek

Dit actief zoeken naar gedupeerde gezinnen kan lastig zijn. Sommige ouders hebben zich bewust niet gemeld bij de gemeente, vaak omdat zij wantrouwen hebben gekregen. Het zoeken naar deze ouders kan bijvoorbeeld via de wijkteams. Het is belangrijk dat de gemeente hulpverleners met een groot empathisch en verbindend vermogen klaar heeft staan. De hulpverlener moet de tijd kunnen nemen om zo het vertrouwen te herstellen.

Foto Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker