Waarom stoppen pleegouders?

Onderzoek naar omstandigheden, begeleiding en hoe pleegouders behouden kunnen worden

Voor pleegkinderen is stabiliteit in hun pleeggezin een belangrijke voorwaarde voor een gunstige sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het lukt niet altijd om pleegkinderen die stabiliteit te bieden, bijvoorbeeld doordat hun pleegouders stoppen met het pleegouderschap.

Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennis rondom het stoppen met pleegouderschap. Doel was inzicht te krijgen in de omstandigheden rondom het stoppen van pleegouders en aanbevelingen te verzamelen om hen te behouden. Opvallend is dat veel gestopte pleegouders positief staan tegenover het idee om zich opnieuw in te zetten binnen de pleegzorg.

Omslag Waarom stoppen pleegouders?
Titel: 
Waarom stoppen pleegouders? Onderzoek naar omstandigheden, begeleiding en hoe pleegouders behouden kunnen worden
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen; Jeugdzorg Nederland
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
41 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Lees ook:

Publieksversie van het rapport met aandachtspunten voor de pleegzorg