Samen staan we sterker

Voorbeelden in de samenwerking mbo - jeugdhulp

In de publicatie staan veertien praktijkvoorbeelden die laten zien hoe de samenwerking tussen het mbo en jeugdzorg vorm kan krijgen. Deze samenwerking heeft enerzijds als doel jongeren in kwetsbare posities preventief te kunnen ondersteunen. Anderzijds om professionele maatondersteuning binnen het mbo te halen waardoor de druk op wachtlijsten en tekorten in de jeugdzorg kunnen verminderen en ‘just in time’ ondersteuning wordt geboden.

De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie en als stimulans om met elkaar te delen hoe het wel kan. Samen staan we sterker!

Omslag Publicatie Samen staan we sterker
Titel: 
Samen staan we sterker. Voorbeelden in de samenwerking mbo - jeugdhulp
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut; MBO Raad
Jaar: 
Omvang: 
26 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie