Samen staan we sterker

Voorbeelden in de samenwerking mbo - jeugdhulp

In de publicatie staan veertien praktijkvoorbeelden die laten zien hoe de samenwerking tussen het mbo en jeugdzorg vorm kan krijgen. Deze samenwerking heeft als doel jongeren in kwetsbare posities preventief te ondersteunen. Een ander doel is om professionele maatondersteuning binnen het mbo te halen. Daardoor kunnen de druk op wachtlijsten en tekorten in de jeugdzorg verminderen en 'just in time' ondersteuning wordt geboden. De praktijkvoorbeelden zijn ter inspiratie en als stimulans om met elkaar te delen hoe het wel kan.

Omslag Publicatie Samen staan we sterker
Titel: 
Samen staan we sterker. Voorbeelden in de samenwerking mbo - jeugdhulp
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut; MBO Raad
Jaar: 
Omvang: 
26 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie