Potentie van preventie

Over de inzet van effectieve preventie

Preventie is een belangrijk doel van de Jeugdwet. De overheid ziet het voorkomen van problemen als een manier om de zorgvraag van kinderen, jongeren en ouders te verminderen. Uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat gemeenten nog nauwelijks zijn toegekomen aan het investeren in preventie. Met als gevolg dat de vernieuwing van het jeugdstelsel moeilijk van de grond komt en een verdere stijging van het zorggebruik op de loer ligt. Die cirkel is te doorbreken door de inzet van effectieve preventie.

Titel: 
Potentie van preventie. Over de inzet van effectieve preventie
Auteur: 
Driedonks, M. en Kruip, J.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
4
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Extra download:

Effecten van preventie in het jeugdveld - Literatuuronderzoek