Kwaliteitscriteria basisaanpak ZMOLK

Het bieden van passend onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek vraagt om een integrale aanpak: professionals uit onderwijs en zorg werken in onderwijs-zorgarrangementen samen met ouders en andere partners om dit te realiseren. Maar waaraan spiegelen we de kwaliteit van een arrangement? Hoe kijken ouders ertegenaan? Hoe werken professionals eraan en welke organisatorische voorwaarden zijn nodig om die kwaliteit ook waar te kunnen maken?

Deze set van kwaliteitscriteria is één van de middelen voor kwaliteitsborging die in het ZMOLK-pakket aangeboden wordt. Het ZMOLK-pakket is een samenhangend geheel aan publicaties en biedt een theoretisch kader en praktische handvatten voor het denken, borgen en doorontwikkelen van OZA's – onderwijs-zorgarrangementen – voor ZMOLK'ers. 

omslag publicatie Kwaliteitscriteria basisaanpak ZMOLK
Titel: 
Kwaliteitscriteria basisaanpak ZMOLK
Auteur: 
Radema, Deanne
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
23 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie