Heb je recht op tijd en budget om te leren?

Als professional in het jeugdveld is het zaak om bij te blijven in je werk en je te blijven ontwikkelen. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door scholing, training, intervisie of coaching. Je hebt recht op tijd en budget om jezelf te ontwikkelen in je werk. Hoe dat in jouw organisatie is geregeld is afhankelijk van een aantal zaken.

Afspraken over leren en ontwikkelen per organisatie

Afspraken over scholing en ontwikkeling maken werkgevers en werknemers samen. We noemen dat ook wel medezeggenschap. In grotere organisaties doen werkgevers dat samen met de Ondernemingsraad (OR). Kleinere organisaties met minder dan 50 mensen doen dit samen met de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Een OR en PVT hebben instemmingsrecht. Dat betekent dat de afspraken die gemaakt worden over scholing en ontwikkeling van alle medewerkers alleen doorgaan als de OR of PVT hiermee instemt. Bijvoorbeeld afspraken over een vaste studiedag voor alle medewerkers of over het scholingsbudget per medewerker per jaar.

Over jouw leren en ontwikkelen als professional heb je gesprekken met je leidinggevende, een opleidingsfunctionaris of HR.

Wat staat er in het scholingsplan of scholingsbeleid?

In een scholingsplan of het scholingsbeleid van een organisatie staat bijvoorbeeld:

  • Hoeveel geld er is gereserveerd om het plan uit te voeren.
  • Hoe je scholing aan moet vragen.
  • Of je de scholing in eigen tijd doet of in werktijd.
  • Of er afspraken zijn over intervisie.
  • Of je gebruik kunt maken van een loopbaancoach en hoe je dat doet.
  • Afspraken over een loopbaanplan of een persoonlijk ontwikkelplan.
  • Of je geld terug moet betalen als je ontslag neemt.

Noodzakelijke scholing voor de uitvoering van de functie 

De werkgever stelt samen met de OR of PVT vast welk scholingsaanbod of thema dat voor de komende periode is. En ook voor welke professionals. Meestal betaalt de werkgever deze kosten en geldt de tijd als werktijd.

Scholing die bijdraagt aan de beroepsontwikkeling

Dit gaat over de vormgeving van jouw loopbaan als professional. Misschien wil je je specialiseren in een bepaald onderwerp of wil je je ontwikkelen tot leidinggevende. Daarvoor maak je als professional een loopbaanplan en daarmee ga je in gesprek met je leidinggevende. Als het niet onder noodzakelijke scholing valt, kan je werkgever je vragen het zelf te betalen. Scholing en ontwikkeling is namelijk ook investeren in jezelf.

Registratie en scholing

Voor bepaalde jeugdprofessionals geldt een registratieplicht. Bijvoorbeeld voor professionals in de jeugdzorg en gezondheidszorg. Meer over registratie en scholing vind je op de pagina Beroepsregistratie

Loopbaanplan

Een loopbaanplan is een persoonlijk plan over jouw ontwikkeling en wat daarbij belangrijke onderwerpen of thema's zijn. Dat kan gaan over uitbreiden van je kennis en deskundigheid, zoals een opleiding die je wilt gaan doen of een cursus om je kennis te verdiepen. Of het ontwikkelen van vaardigheden zoals gespreksvaardigheden of leidinggeven.

Een doel in je loopbaanplan kan ook zijn minder stress en werkdruk, of een betere balans tussen werk en privé, vitaler en gezonder leven. Want naast kennis en vakbekwaamheid is ook vitaliteit en werkgeluk belangrijk om je werk goed te doen.

Dit gaat ook over persoonlijk leiderschap. Op deze pagina wordt uitgelegd wat persoonlijk leiderschap inhoudt.

Hulp en tools bij het maken van je loopbaanplan

Is er een loopbaanbudget en kun je dat inzetten? En wat zet je in je loopbaanplan? Vraag in ieder geval aan je leidinggevende welke afspraken en procedures er zijn. Daarnaast zijn er tools en testen die je kunnen helpen en die je goede en betrouwbare informatie geven.

Ontwikkeling (Jeugdzorg-werkt.nl)Werknemers (Sociaalwerk-werkt.nl)Opleiding en ontwikkeling (Kinderopvang-werkt.nl)Samen opleiden voor het onderwijs (Platformsamenopleiden.nl)

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud