Goed voor jezelf zorgen

Werken in de soms complexe jeugdsector kan veel vragen van jou en je collega's. Als je goede zorg wilt blijven geven, is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dit doe je onder andere door het hanteren van een gezonde werkstijl en door samen met anderen te werken aan de balans in het werk.  

Hoe houd je jezelf gezond? 

Praktische tips om je mentale gezondheid te versterken:

 • Ben je niet aan het werk, neem dan bewust afstand van werk. Zet als het kan je werktelefoon uit. Maak afspraken met collega's wanneer je wel en wanneer je niet bereikbaar bent. Wanneer 24 uur bereikbaarheid nodig is, verdeel dat dan ook onder collega's.
 • Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor jezelf. Doe iets waar je energie van krijgt, zoals sporten, lekker koken of naar een film kijken. Let erop dat de dingen die jij leuk vindt om te doen en die zorgen voor ontspanning erbij inschieten.
 • De samenwerkende ggz-instellingen in Nederland hebben een campagne voor zorgprofessionals ontwikkeld met de passende titel 'Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt'. Hier vind je meer tips voor mentale gezondheid.
 • Wil je graag even je hart luchten? Dat kun je via e-mail een afspraak maken met een luisterprofessional van Compassion for care. Ook kunnen alle medewerkers in de zorg zich aanmelden voor Sterkinjewerk.nl. Wil je hulp bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of trauma, neem dan contact op met ARQ IVP.

Hoe houd je elkaar gezond?

Praktische tips om je team gezond te houden

 • Goede zorg verlenen is teamwerk. Er wordt veel van jullie gevraagd. Verdeel dus de last tijdens een vakantieperiode. Collega's die vrij zijn moeten het werk echt los kunnen laten. Collega's die werken moeten voldoende steun ervaren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het belangrijkste is om erover te praten met elkaar.
 • Verspil geen kostbare tijd aan mopperen. Combineer het geven van tips zoveel mogelijk met fijne boodschappen. Respecteer wanneer collega's andere keuzes maken dan jij. Zo ben je zorgzaam voor elkaar. Tegelijkertijd geef je het goede voorbeeld aan kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Maak je je zorgen over het leefklimaat op je groep of de samenwerking met collega's? Bespreek dat in je team. Het is echt niet zo vreemd als zaken niet lopen zoals je zou willen, er wordt veel van jullie gevraagd.
 • Betrek gedragswetenschappers en leidinggevenden bij je zorgen.
 • Je kunt ook contact zoeken met andere professionals en een beroep doen op hun expertise, bijvoorbeeld in de community Vakmanschap Jeugdprofessionals. Vraag of ze met je willen meedenken.
 • Maak ook plezier met elkaar! Lach om grappen, om videobelsessies die rommelig verlopen en leer elkaar kennen!

Praktische tips om je team gezond te houden als leidinggevende

 • Bied ruimte om zorgen te uiten en vragen te stellen. Vraag bijvoorbeeld regelmatig hoe het gaat en laat medewerkers uitspreken wat ze nodig hebben.
 • Geef ruimte voor emoties van collega's. Ga hier niet te veel naar opzoek en vraag niet te veel door, maar zorg dat geuite emoties niet worden genegeerd. Een luisterend oor bieden is vaak al genoeg.
 • Bied medewerkers extra ondersteuning, als ze dat nodig hebben. Verwijs bijvoorbeeld door naar Home - Sterk in je Werk, waar professionals zich aan kunnen melden voor coaching.
 • Laat medewerkers zoveel mogelijk tot rust komen wanneer zij vrij zijn. Maar duidelijke afspraken over beschikbaarheid en bereikbaarheid van zowel jou als leidinggevende als de medewerkers zelf. Maak daarnaast ook afspraken over wat er wel en niet in groepsapps wordt gedeeld waar medewerkers met privé-telefoons deel van uitmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekmeldingen, uitgevallen diensten en incidenten. Spreek duidelijk af hoe en op welke wijze daarover wordt gecommuniceerd.
Geen foto van de persoon aanwezig

Martine Broere

senior medewerker inhoud