Organisatie

Directie

De directie van het Nederlands Jeugdinstituut bestaat uit:

 • Ans van de Maat - voorzitter directie
 • Rutger Hageraats - directielid

Vakgroepen en projectteams

Het NJi werkt in een structuur met vijf vakgroepen en flexibele projectteams. Medewerkers uit verschillende vakgroepen werken samen in projectteams, die worden aangestuurd door projectleiders. Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de projecten.

In een vakgroep staat de (door)ontwikkeling van visie en expertise in een specifiek vakgebied centraal. Het gaat om de volgende vakgroepen:

 • Opgroeien en Opvoeden
 • Passende hulp
 • Vakmanschap en Professionalisering
 • Kwaliteit, Beleid en Monitoring
 • Communicatie en Kennisdeling

Medewerkers

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft momenteel circa 140 medewerkers in dienst.

Naar het medewerkersoverzicht

Raad van toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Nederlands Jeugdinstituut.

 • Prof. dr. Peter van Lieshout (voorzitter) - hoogleraar maatschappijwetenschappen Universiteit Utrecht, voorzitter Raad van Bestuur QANU
 • Ir. Toke Tom - bestuurder Stichting OKT
 • Ir. Mariënne Verhoef - bestuurder Spirit! Jeugd en opvoedhulp
 • Drs. Naïma Azough - senior consultant adviesbureau Publinc; ex-lid Tweede Kamer (GroenLinks) en moderator en programmamaker
 • Mr. Marjo Septer RA - directeur bedrijfsvoering Leger des Heils Midden Nederland

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt een beloning volgens de Wet Normering Topinkomens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO Sociaal Werk.

ISO certificering

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werkt aan continue verbetering van de kwaliteit van geleverde diensten en producten. Het NJi is daarom ISO 9001-gecertificeerd. Dit betekent dat ons systeem voor kwaliteitsmanagement voldoet aan de strenge normen voor professionele, kennisintensieve dienstverlening, van de ISO 9001 van CIIO (certificeringsorganisatie voor professionele dienstverlening).