Mulock Houwer-lezing

Meer aandacht voor het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg. Dat is de reden waarom het Nederlands Jeugdinstituut,  Defence for Children, Pro Juventute en de Canon zorg voor jeugd sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing organiseert. De lezing staat in het teken van een actueel thema waarbij de spreker terugkijkt naar het verleden en het gedachtengoed van Mulock Houwer. Wat kunnen we daar vandaag de dag nog van leren?